Het Land van Arkel met Gorinchem als hoofdstad lag tussen de veel grotere staten Holland en Gelre. Toen deze landen machtiger werden, wilden zowel Holland als Gelre het bij hun grondgebied voegen. Na jaren van strijd in de Arkelse Oorlogen (1401-1412) wist graaf Willem VI van Holland Gorinchem in zijn bezit te krijgen. Het Arkelse kasteel in het Wijdschild werd verwoest. Als blijk van hun macht bouwden de Hollanders een nieuw kasteel aan de Merwede, de latere Blauwe Toren. Willem van Arkel wilde zich voor de geleden nederlaag wreken. Maar in de strijd tegen graaf Willems opvolgster, Jacoba van Beieren, sneuvelde hij in 1417 in de Revetsteeg. (Bron: regionaal archief Gorinchem)
Foto: Alex Willemsen
In november 2016 haalden archeologen Buiten de Waterpoort delen van een stadsmuur boven die – zo later bleek – onderdeel uit maakt van het complex de Blauwe Toren. De archeologische vondst wakkerde de belangstelling voor de geschiedenis van de stad flink aan. Sommigen zouden graag zien dat de muren volledig behouden blijven. Ze worden echter geïntegreerd in een hotel waarvoor de gemeente al voor de vondst een bouwvergunning had afgegeven. (Bron: Hendrick Hamel Museum) Extra info: http://www.hendrickhamelmuseum.nl/oudst-bekende-schilderij-blauwe-toren-aan-de-muur-in-hamelhuis/