Tussen 1584 en 1609 werden rondom Gorinchem vestingwerken aangelegd naar een ontwerp van Adriaen Anthoniszoon van Alkmaar. Deze vestingwerken bestonden uit de Bagijnen-, de Wolpheren-, de Altena- en de Dalemwal. Daarnaast kwamen er elf bastions. Het is nu een prachtig wandelgebied, waarbij men goed zicht heeft op de oude binnenstad en de Merwede. (Bron: Regionaal Archief Gorinchem)

Foto: Alex Willemsen

De Dalempoort is de enige stadspoort die overbleven is.

Er waren er oorspronkelijk vier. De Kanselpoort, Arkelpoort en Waterpoort zijn afgebroken om ruimte te maken voor het groeiende verkeer. De Waterpoort uit Gorinchem is hierna weder opgebouwd bij het Rijksmuseum in Amsterdam. Deze is werd bij de opening van het Rijksmuseum in 1885 onderdeel van de buitencollectie van het museum.

De Dalempoort dateert van 1597 en heeft een torentje met een uurwerk. Op het koepeltje staat een windhaan met daarop de Hollandse leeuw afgebeeld. Onder de poort loopt een voetpad naar de Merwede. Vanaf het pad heb je goed zicht op de stadswallen en korenmolen De Hoop.

De doorgang onder de Dalempoort heeft twee waterkeringen: twee sluisdeuren met drempel en sleuven waar balken in worden opgestapeld. De ruimte tussen de balken wordt gevuld met zand en klei, zodat een solide waterkering ontstaat. Het buitendijks gebied rond de Dalempoort staat regelmatig onder water.

(bron: mooigorinchem.nl)

Activiteiten rond de Dalempoort

Rondje wallen (4,4 km 1u): Loop in eigen tempo een rondje over de prachtige stadswallen langs de Dalempoort en de molens van Gorinchem en geniet van het prachtige uitzicht over de Merwede.